Algemene voorwaarden, versie 2, 14-7-2016

Op alle afspraken, adviezen en geboden service zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Gemaakte afspraken

Geplande afspraken gaan altijd door. Afzeggen kan via mail, telefoon of whats app. Maar uiterlijk 48 uur voor de afspraak. Pas na een reactie van onze kant is de afmelding compleet.
In geval van no-show of te laat afgezegde afspraken wordt 100 procent van het geldende tarief voor de betreffende afspraak in rekening gebracht.

Voor de uitlaatservice geldt een termijn van 3 weken voor vakantie doorgeven en/of volledig opzeggen van de service.

Betaling

Betalingen dienen binnen 14 dagen na het per mail ontvangen van de factuur per bank te worden voldaan onder vermelding van het factuurnummer.

Bij gedragstherapie geldt altijd de pakket prijs. Met het ondertekenen van de vragenlijst gaat u hiermee akkoord. Bij omzetting van gedragstherapie naar privélessen vanuit de gedragstherapeut (doordat het probleem beter met privélessen aangepakt kan worden) zal de pakketprijs niet in rekening worden gebracht, maar enkel de privéles kosten. De gedragstherapeut zal dit tijdens de eerste les overleggen als dit van toepassing is.

Indien de klant in gebreke blijft in tijdige betaling, is de DogLogix gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de klant.

Aansprakelijkheid

DogLogix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de Cliënt gewenst resultaat. Daarentegen zal de gedragstherapeut in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de training te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting bestaan.

DogLogix is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de lessen.

Deelname door cliënt aan training/ lessen gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De cliënt blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en).

Klachten

Mocht u ontevreden zijn over de geboden service, dan hoor ik dat graag van u. Officiële klachten dienen binnen vier weken schriftelijk en rechtstreeks aan de betreffende gedragstherapeut en/of instructeur kenbaar gemaakt te worden met cc naar info@doglogix.nl of op adres: van der Marckstraat 20, 2241 JL in Wassenaar.

Door uw klacht of suggestie rechtstreeks te laten weten, kunnen wij onze service blijven verbeteren.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar via de website van DogLogix en worden per mail meegestuurd met de vragenlijst bij gedragstherapie afspraken.Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie die gold tijdens het tot stand komen en tot stand zijn van de service.