Algemene voorwaarden, versie 2, 14-7-2016

Op alle afspraken, adviezen en geboden service zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Gemaakte afspraken

Geplande afspraken gaan altijd door. Afzeggen kan via mail, telefoon of whats app. Maar uiterlijk 48 uur voor de afspraak. Pas na een reactie van onze kant is de afmelding compleet.
In geval van no-show of te laat afgezegde afspraken wordt 100 procent van het geldende tarief voor de betreffende afspraak in rekening gebracht.

Voor de uitlaatservice geldt een termijn van 3 weken voor vakantie doorgeven en/of volledig opzeggen van de service.

Door aanmelding en het ontvangen van de bevestigingsmail voor een groepscursus verbindt u zich met de betalingsverplichting van de gehele cursus. Er kan geen restitutie worden ontvangen als u zelf kiest de groepslessen niet te volgen of vroegtijdig te stoppen.

Betaling

Betalingen dienen binnen 14 dagen na het per mail ontvangen van de factuur per bank te worden voldaan onder vermelding van het factuurnummer.

Bij gedragstherapie geldt altijd de pakket prijs. Met het ondertekenen van de vragenlijst gaat u hiermee akkoord. Bij omzetting van gedragstherapie naar privélessen vanuit de gedragstherapeut (doordat het probleem beter met privélessen aangepakt kan worden) zal de pakketprijs niet in rekening worden gebracht, maar enkel de privéles kosten. De gedragstherapeut zal dit tijdens de eerste les overleggen als dit van toepassing is.

Indien de klant in gebreke blijft in tijdige betaling, is de DogLogix gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de klant.

Aansprakelijkheid

DogLogix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de cliënt gewenst resultaat. Daarentegen zal de gedragstherapeut in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de training te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting bestaan.

DogLogix is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de lessen.

Deelname door cliënt aan training/ lessen gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De cliënt blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en).

Klachten

Mocht u ontevreden zijn over de geboden service, dan horen wij dat graag van u. Officiële klachten dienen binnen vier weken schriftelijk en rechtstreeks aan de betreffende gedragstherapeut en/of instructeur kenbaar gemaakt te worden met cc naar info@doglogix.nl of op adres: van der Marckstraat 20, 2241 JL in Wassenaar.

Door uw klacht of suggestie rechtstreeks te laten weten, kunnen wij onze service blijven verbeteren.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar via de website van DogLogix en worden per mail meegestuurd met de vragenlijst bij gedragstherapie afspraken. Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie die gold tijdens het tot stand komen en tot stand zijn van de service.

Privacyverklaring

Contactgegevens:
van der Marckstraat 20,
2241 JL Wassenaar,
www.doglogix.nl
06-10508467, info@doglogix.nl

 • De persoonsgegevens van onze klanten worden door Eefje van Sloten en Pim de Wit verwerkt en opgeslagen.
 • DogLogix heeft de noodzaak om uw persoonsgegevens te verzamelen en op te slaan. Wij gebruiken deze gegevens om u als klant te kunnen begeleiden en onze diensten te factureren. Hiervoor hebben wij in ieder geval naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres nodig van onze klant. Ook hebben wij de naam, ras en de leeftijd van de hond nodig.
 • De gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven behalve op uitdrukkelijk verzoek van de klant (bijvoorbeeld voor overleg met uw dierenarts).
 • Bewaartermijn:
  • De verslagen van onze lessen worden bewaard als archief voor onszelf.
  • De persoonsgegevens worden bewaard voor minimaal 7 jaar i.v.m. de wettelijke minimale bewaartermijn van zakelijke gegevens. Hieronder vallen de facturen, kilometer overzichten en agenda.
  • DogLogix slaat de persoonsgegevens van onze klanten op voor het versturen van de nieuwsbrieven en gericht uitnodigen voor lessen en delen van mogelijk interessante kennis. Dit betreft naam, e-mailadres en gevolgde diensten.
 • Al onze klanten hebben recht op inzage en het anonimiseren van hun gegevens. Op aanvraag kunnen wij in onze verslagen de persoonsgegevens anonimiseren. Na 7 jaar kunnen wij op aanvraag de facturen, overzichten en werkuren overzichten verwijderen.
 • Al onze klanten kunnen ten allen tijden hun gegevens uit onze mailinglijst laten halen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@doglogix.nl. U krijgt bericht wanneer dit is gedaan.
 • Voor onze mogelijke lidmaatschappen bij verschillende vakgroepen zullen wij altijd geanonimiseerde gegevens verstrekken (aantal klanten, welk type dienst, etc.).