Speuren & Jachtcursus

Bobby zoektHonden zijn reukdieren (lees hier meer over in onze blog ‘speuren en jagen’ ). Een aantal rassen zijn zelfs gefokt om hierop uit te blinken, maar honden in het algemeen zien de wereld door middel van geur. Gewoonlijk zullen vooral mensen met een specifieke jachthond een jachtcursus volgen. Deze lessen zijn meestal meteen erg serieus, bijvoorbeeld door ook met echt (dood)wild te werken en het meedoen aan wedstrijden als doel te hebben. Daarbij zijn deze lessen vaak alleen voor specifieke jacht hondenrassen toegankelijk.

Alle honden zijn welkom

Maar alle honden hebben een goede neus en vinden het heerlijk om op deze manier met hun mens bezig te zijn, elk op zijn eigen niveau. Ook voor wat oudere honden of honden met lichamelijke gebreken is het erg leuk om te doen. Daarom geven wij een speur & jacht cursus die toegankelijk is voor alle honden, jong en oud, met of zonder gedragsproblemen. Als uw hond agressie naar mensen of honden vertoont zal de cursus voor u iets aangepast worden i.v.m. de veiligheid (bijvoorbeeld door het gebruik van een muilkorf of lange lijnen. In deze gevallen is het wel noodzakelijk om gedragstherapie en/of een basiscursus bij ons te volgen zodat er door u tijdens de jachttraining adequaat ingespeeld kan worden op deze gedragsproblemen van uw hond en u (en wij) ons kunnen richten op deze cursus.

Speuren

Speuren is het uitwerken van een geurspoor van een mens, dummie of speeltje dat is uitgezet. In de jachtwereld wordt dit onderdeel gebruikt om na het schieten een nog levend, gevlucht dier te vinden. De hond zal op het geurspoor gezet worden en zal dit spoor zelfstandig afzoeken.
In deze cursus zullen we niet met wild werken, maar met een dummie of een speeltje. Hierdoor is de cursus voor iedereen toegankelijk. Stap voor stap wordt het spoorzoeken opgebouwd. Hiervoor is veel concentratie van de hond nodig om zijn specifieke spoor te blijven volgen en zich niet te laten afleiden door mensen, honden en geuren.

apport in waterJagen

Jagen bestaat uit het markeren van de plek waar een dummie valt (tijdens de jacht is dit onderdeel het markeren van het aangeschoten dier) en deze op commando van de eigenaar ophalen. Deze onderdelen worden ook weer rustig opgebouwd van het netjes vasthouden en afgeven van een dummie, een enkel apport op korte afstand tot het maken van meerdere markeringen en apporten na elkaar in dezelfde sessie. Ieder kan dus op zijn eigen niveau meedoen aan deze cursus.

Zelfbeheersing

In onze reguliere cursussen leren we de honden zelfbeheersing te hebben in moeilijke situaties. Dit is tijdens de cursus speuren & jagen ook een belangrijk uitgangspunt. Want zonder zelfbeheersing is de hond niet te sturen. In onze vervolgcursus wordt het leren vasthouden en afgeven van een dummie gebruikt om zelfbeheersing, samenwerking en trainingsinzicht op te bouwen. De cursus speuren & jagen zal dan ook makkelijker zijn voor mensen die al een reguliere cursus bij ons hebben gevolgd. Natuurlijk is het ook mogelijk om meteen deze cursus te gaan doen. U moet er dan wel rekening mee houden dat u op een ander niveau begint met de cursus en de vorderingen langzamer zullen gaan totdat u en uw hond deze basisvaardigheden onder de knie hebben.

Trainingsmethode

Zoals alle groeps- en individuele lessen bij DogLogix wordt ook tijdens deze cursus gebruikt gemaakt van onze huisstijl qua training. Op het niveau van mens en hond stap voor stap de nieuwe vaardigheid aanleren door middel van sturen en vormen van, door uw hond, aangeboden gedrag. Natuurlijk zullen we geen straf of dwang toepassen om uw hond te laten doen wat we willen. Training gaat altijd uit van respect en samenwerking.

locatie en dagen

De groepen zijn erg klein tijdens deze cursus. Zo voorkomen we lang wachten tussendoor. Maximaal 3 cursisten per groep. De lessen zijn om de week, zodat u voldoende tijd tussendoor heeft om te oefenen.

De speurcursus loopt telkens een kwartaal, waarna u kunt kiezen verder te gaan of te stoppen. De cursus zal in basis op zaterdagochtend plaatsvinden op de locatie in Clingendael waar al onze groepslessen worden gegeven.
U kunt op elk moment in het jaar instromen. Mocht er geen plek meer zijn in de lopende groepen dan zal er vanaf 2 nieuwe aanmeldingen een nieuwe groep gestart worden.