Leervisie en trainingsmethoden (hoe werkt het?)

Ik zie vaak dat probleemgedrag van honden voortkomt, of ontstaat, uit miscommunicatie tussen mens en hond. Er is dus meestal geen sprake van een psychisch probleem bij uw hond, maar van verkeerde begeleiding. Ik wil u graag helpen het probleemgevende, vervelende gedrag van uw hond te veranderen.

Eefje en drie honden

Om de training te laten slagen leveren wij altijd maatwerk.
Ik ben van mening dat het niet mogelijk is een probleem als losstaand gedrag te zien. De gehele hond (fysiek en mentaal) en zijn gehele omgeving worden in de overweging meegenomen. Dus zorg ik dat de therapieën, doelen en adviezen die ik geef zijn aangepast aan de specifieke situatie van u en uw hond.

Om het probleemgedrag op te lossen of om nieuw gedrag aan te leren als er nog geen problemen zijn moet eerst duidelijk worden wat:

  • de motivatie,
  • de gemoedstoestand,
  • de beloningen voor uw hond zijn.

Als deze punten duidelijk zijn in een specifieke situatie kunnen we het gedrag veranderen of nieuw gedrag aanleren. Dit kunnen we onder andere doen door gebruik te maken van positieve trainingsmethoden en het creëren van de juiste (leer)omstandigheden.

Geen straf

Honden én mensen kunnen niet leren als ze angstig zijn, dus straffen van ongewenst gedrag zal vaak niet leiden tot een (echte, blijvende) gedragsverandering. Het zal maximaal tot een gedragsonderdrukking leiden. Vaak zal de angst en spanning dan in ander probleemgedrag worden geuit. Zo komt u van de regen in de drup!
Naast het feit dat uw relatie onder druk kan komen te staan door het gebruik van straf is het ook helemaal niet nodig. Met creativiteit en inzet kunnen bijna alle problemen worden opgelost zonder uw hond pijn te hoeven doen of te laten schrikken. Soms zult u uw wensen met betrekking tot de hond iets aan zijn mogelijkheden moeten aanpassen. Een asielhond is nou eenmaal niet een pup die u helemaal zelf kunt vormen.