Door de groei van ons gezin is interne training tijdelijk niet mogelijk.

Interne training

Het is eventueel mogelijk dat ik de praktijktraining van uw hond uitvoer. Dit kan bij gedragstherapie, afleren van kleinere problemen en bij het aanleren van gewenst gedrag voordat er problemen ontstaan. Ook kan ik het eerste deel van nieuw gedrag aanleren aan uw hond waarna u zelf de finishing touch oefent met hem.

Uitzondering

Niet bij alle problemen is het echter mogelijk dat ik de training uitvoer. Dit is het geval als de problemen heel direct met de relatie en band tussen uw hond en u te maken hebben. Of als het gedrag vooral bij u thuis voorkomt. U zult begrijpen dat het in een dergelijk geval belangrijk is dat u en uw hond samen het probleem zullen moeten aanpakken. Uiteraard zal ik u daarbij op alle mogelijke manieren helpen en coachen.

Interne training of bij u thuis

Trainen van hond met afleiding Wanneer het wel mogelijk is dat ik uw hond train, zullen wij samen duidelijke
doelen opstellen. Ik zal u daarbij van tevoren aangeven hoeveel trainingssessies er nodig zijn. U kunt kiezen tussen interne training of 1 a 2 trainingssessie per dag in uw eigen huis (afhankelijk van u wensen, het probleem en uw adres). In het geval dat de training bij mij thuis wordt uitgevoerd zullen we van te voren bepalen hoeveel dagen er nodig zijn. Aan het eind van de training zal ik uiteraard ook u coachen of zogezegd “trainen”, zodat u het nieuwe gedrag van uw hond in stand kan houden.